Fizikteki Güncel Gelişmeler...

 

 

Amerika’daki araştırmacılar ışığın grup hızını bir 2D fotonik kristalinde azaltmayı başardılar.  Aşağıdaki şekil kristalin geçiş spektrumunu göstermektedir. Düşey eksen iletilen ışığındalgaboyunu, yatay eksen kristalin eğim açısını göstermektedir.

 

 

Stanford Üniversitesi’nden Hatice Altuğ ve Jelena Vuckovic 2D kristalinde fotonik bant boşluğuna karşılık gelen, 1565 nm dalgaboyunda bir sinyal bulmuşlardır. Ayrıca gelen palsın grup hızının  0.008c’ye düştüğünü bulmuşlardır. (Appl. Phys. Lett. 86 111102)

 

 

 

 

Daha fazla bilgi için ‘PhysicsWorld’ adlı dergisinin Nisan 2005 sayısına bakılabilir.  Derginin bu sayısında ‘Women In Physics’  konusuna değinilmiş ve genç araştırmacıların fotoğrafı bu haber için kullanılmıştır.